TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Tĩnh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Tĩnh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 288 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIẾT HẢI
2 472 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BẮC MIỀN TRUNG