TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 438 CÔNG TY CP TUẤN ĐẠT
CEO: Trần Thị Dung MST: 4000378744 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục