TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 330 CÔNG TY CP PRIME ĐẠI LỘC
2 381 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG