TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 138 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
2 263 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
3 348 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG
4 360 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
5 457 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
CEO: Dương Minh Quang MST: 4100258747 Ngành nghề: Xây dựng
6 483 CÔNG TY CP THUỶ SẢN HOÀI NHƠN