TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 113 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
2 322 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
3 402 CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
4 415 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
CEO: Dương Minh Quang MST: 4100258747 Ngành nghề: Xây dựng