TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 81 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 87 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
3 216 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
4 222 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP
5 266 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
6 283 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CEO: Ông Lê Văn Lâm MST: 1600895650 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
7 299 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
8 327 CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
9 337 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
10 382 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
11 395 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM