TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 66 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 105 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
3 174 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
4 193 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
5 203 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
6 300 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
7 344 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CEO: Ông Lê Văn Lâm MST: 1600895650 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
8 361 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
9 386 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM