TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 441 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN AN THÔNG