TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tiền Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tiền Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 120 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN MINH
2 281 CÔNG TY CP GÒ ĐÀNG
3 450 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
CEO: Trần Hoàng Huân MST: 1200526842 Ngành nghề: Xây dựng
4 499 GROUP CÔNG THƯƠNG NGHIỆP ĐẦU TƯ MINH HƯNG
CEO: Phạm Tú Anh MST: 1200748517 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác