TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 127 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
CEO: Lê Huy Dũng MST: 2200269805 Ngành nghề: Ngân hàng
2 137 CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
3 186 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
4 315 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÍN
5 318 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM