TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 93 CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
2 103 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
CEO: Lê Huy Dũng MST: 2200269805 Ngành nghề: Ngân hàng
3 150 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
4 170 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÍN
5 246 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM