TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 166 CÔNG TY CP THUỶ SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)
2 170 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
3 173 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
CEO: Dương Ngọc Hòa MST: 2200269805 Ngành nghề: Ngân hàng
4 292 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
5 468 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI