TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bạc Liêu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bạc Liêu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 495 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH HẢI