TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Cà Mau )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Cà Mau )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 43 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
2 156 CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU