TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Cà Mau )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Cà Mau )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 29 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
2 139 CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
3 421 CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX (CAMIMEX CORP)