TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hậu Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hậu Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 47 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng
2 59 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG