TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hậu Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hậu Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 74 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG