Công ty TNHH Hải Linh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng mức đóng góp vào NSNN

24/10/2016

Chuyên mục:

Ngày 24-10, đồng chí Hoàng Công Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc tại Công ty TNHH Hải Linh. Cùng dự có lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và Văn phòng UBND tỉnh.

Là doanh nghiệp đầu mối chuyên về nhập khẩu xăng, dầu, khí hoá lỏng, cung cấp cho thị trường khu vực miền Bắc và miền Nam, hiện Công ty TNHH Hải Linh có 6 đơn vị thành viên đang hoạt động trong khắp thị trường cả nước (trong đó tại Phú Thọ có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Hải Linh và Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Tây Bắc). Nhiều năm qua, Công ty đã có nhiều nỗ lực vượt lên khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, đồng thời, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương. Đặc biệt, Công ty luôn được ngành thuế đánh giá là một trong những doanh nghiệp có ý thức cao trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước và trong vài năm gần đây Công ty luôn là một trong những doanh nghiệp tốp đầu có số thu nộp ngân sách lớn trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 9 năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt trên 4.943 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước của toàn bộ hệ thống Hải Linh và các công ty con (bao gồm cả số của kỳ tháng 9 nộp sang tháng 10) đạt trên 1.839 tỷ đồng (trong đó, số nộp ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Hải Linh và Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Tây Bắc - 2 doanh nghiệp của hệ thống Hải Linh đóng trên địa bàn tỉnh đạt 388,3 tỷ đồng); 415 lao động ổn định việc làm với thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến cả năm 2016, Công ty đạt tổng doanh thu 6.800 tỷ đồng, nộp NSNN tại tỉnh Phú Thọ 450 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế sản xuất kinh doanh, nghe lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, kết quả thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách năm 2016, kiến nghị đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; nghe các sở, ngành liên quan tham góp ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc năng động, nhạy bén nắm bắt thị trường đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đưa Công ty ngày càng phát triển, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời, tăng đáng kể mức đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo thêm nguồn lực cho tỉnh. Đồng chí mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và tăng mức đóng góp vào ngân sách nhà nước của tỉnh trong năm 2016. Trên cơ sở một số đề xuất của Công ty TNHH Hải Linh liên quan đến việc giải phóng mặt bằng để hoàn thiện đường vào kho cảng; cho phép công ty tiếp tục đầu tư vào hệ thống bán lẻ trên địa bàn; điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ trên tuyến sông Lô theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT... đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét và sớm có các giải pháp tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; đặc biệt các ngành liên quan cần nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của nhà nước về thanh, kiểm tra tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp...

Hải Linh

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *