TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp đóng tàu và thuyền )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp đóng tàu và thuyền )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 290 CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU VÀ VẬN TẢI BIỂN NAM PHÁT
CEO: Phạm Đắc Nam MST: 5701483604 Ngành nghề: Công nghiệp đóng tàu và thuyền