TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường bộ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường bộ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 287 CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
CEO: Đặng Thị Lan Phương MST: 0302035520 Ngành nghề: Vận tải đường bộ
2 339 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN
CEO: Đàm Phan Liêm MST: 0304082452 Ngành nghề: Vận tải đường bộ
3 426 CÔNG TY CP VINAFCO
CEO: Phạm Thị Lan Hương MST: 0100108504 Ngành nghề: Vận tải đường bộ