TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh kim loại, sắt thép, kim khí… )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh kim loại, sắt thép, kim khí… )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 31 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
2 112 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
3 116 CÔNG TY CP QH PLUS
4 123 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA QUỐC TẾ IPC
5 158 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
6 211 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CITICOM
7 229 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 568
8 239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP TOÀN THẮNG
9 323 CÔNG TY TNHH THÉP TÂY NGUYÊN
10 355 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
11 379 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT
12 397 CÔNG TY CP NHẬT TIẾN
13 473 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP NAM VIỆT
14 486 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG