TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh kim loại, sắt thép, kim khí… )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh kim loại, sắt thép, kim khí… )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 36 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
2 82 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN IPC
3 107 CÔNG TY CP QH PLUS
4 141 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
5 205 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 568
6 208 CÔNG TY TNHH THÀNH LỢI
7 246 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CITICOM
8 257 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SEMEC
9 278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP TOÀN THẮNG
10 288 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIẾT HẢI
11 298 CÔNG TY CP THÉP VÀ KHOÁNG SẢN KINH ĐÔ
12 311 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẮC VIỆT
13 348 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
14 416 CÔNG TY CP NHẬT TIẾN
15 472 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BẮC MIỀN TRUNG
16 481 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP NAM VIỆT
17 492 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG