TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh kim loại, sắt thép, kim khí… )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh kim loại, sắt thép, kim khí… )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 36 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
2 121 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
3 128 CÔNG TY CP THÉP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
4 160 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN IPC
5 162 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
6 166 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 568
7 232 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SEMEC
8 261 CÔNG TY CP THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG
9 277 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CITICOM
10 316 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRANG KHANH
11 326 CÔNG TY CP B.C.H
12 336 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT
13 346 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP TOÀN THẮNG
14 372 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP NAM VIỆT
15 393 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÉP INDECO
16 462 CÔNG TY CP NHẬT TIẾN
17 493 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG