TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Nông nghiệp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Nông nghiệp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 143 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
CEO: Nguyễn Quang Phi Tín MST: 0301447257 Ngành nghề: Nông nghiệp