TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 303 MINH HƯNG GROUP
CEO: Phạm Tú Anh MST: 1200748517 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
2 451 CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG
3 474 CÔNG TY TNHH FSI VIỆT NAM