TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 215 CÔNG TY CP HÓA CHẤT Á CHÂU
2 499 GROUP CÔNG THƯƠNG NGHIỆP ĐẦU TƯ MINH HƯNG
CEO: Phạm Tú Anh MST: 1200748517 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác