TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dệt, may, da giầy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dệt, may, da giầy )

STT VNR500 Doanh nghiệp