Sasco (SAS) lãi sau thuế 66 tỷ đồng quý 1/2017, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ 2016

01/06/2017

Người tạo 98

Chuyên mục:

Kết thúc quý 1/2017 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 586,55 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 6%.

Kết thúc quý 1/2017 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 586,55 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 6%. Trong đó, doanh thu từ hàng hóa bán tại các cửa hàng miễn thuế đạt 287,4 tỷ đồng, đóng góp gần một nửa tổng doanh thu công ty; doanh thu từ hoạt động phòng khách đạt 83 tỷ đồng doanh thu từ hàng hóa tại các trung tâm thương mại 87 tỷ đồng, còn lại là doanh thu đến từ các hoạt động khác.

Giá vốn tăng nhẹ hơn, xấp xỉ bằng cùng kỳ, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cả quý đạt trên 250 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với quý 1/2016. Trong đó, riêng hàng hóa bán tại các cửa hàng miễn thuế mang lại gần 59 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Song, các hoạt động kinh doanh khác mới là mảng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Sasco, đạt 82 tỷ đồng, chiếm 33% tổng lợi nhuận gộp cả quý.

Trong quý, Sasco ghi nhận hơn 17,3 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia vào doanh thu tài chính, tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ. Do vậy, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 27,18 tỷ đồng, tăng hơn 19 tỷ đồng so với quý 1/2016.

Chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động, song chi phí bán hàng tăng mạnh từ 124,8 tỷ đồng lên 141,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 17 tỷ đồng. Đây chủ yếu tăng khoản chi phí điều hành hợp đồng hợp tác kinh doanh và các loại chi phí khác.

Kết quả, quý 1/2017 Sasco báo lãi trước thuế 78,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 66 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với lợi quý 1 năm ngoái.

                                                                   

Năm 2017 Sasco đặt chỉ tiêu 2.217 tỷ đồng doanh thu và 220,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được trong quý 1 vừa qua, Sasco đã thực hiện được 26% kế hoạch doanh thu và 35% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Sasco

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *