LỄ CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - XÂY DỰNG - VẬT LIỆU XÂY DỰNG 2020

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

LỄ CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - XÂY DỰNG - VẬT LIỆU XÂY DỰNG 2020

Chủ đề: Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng 2020

Thời gian: Ngày 6 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Khách Sạn Sheraton