Thép Nam Kim chào bán riêng lẻ 30 triệu Cổ phiếu

30/08/2017

Người tạo 295

Chuyên mục:

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 để thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu CP với giá không thấp hơn 27.000 đồng/CP, nới room ngoại 100%.

Theo đó, cổ đông của NKG đã nhất trí phương án phát hành 30 triệu CP, tỷ lệ thực hiện 30%, cho đối tác chiến lược tương đương với giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.

NKG cũng cam kết giá phát hành sẽ không thấp hơn 27.000 đồng/CP. Thời gian phát hành dự kiến vào quý III-IV/2017 sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành.

Hiện nay, Thép Nam Kim đang có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, như vậy nếu phát hành thành công 30 triệu CP trong đợt này, vốn điều lệ của NKG sẽ tăng lên 1.300 tỷ tương đương với 130 triệu CP.

Với số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này là khoảng 810 tỷ đồng, NKG sẽ bổ sung vốn lưu động 400 tỷ, bổ sung dự án Nam Kim 3 đang xây dựng 150 tỷ và đầu tư dự án CTCP Nam Kim Corea 260 tỷ đồng.

Cổ đông NKG cũng thông qua việc một cổ đông hiện hữu được mua 7,5 triệu cổ phần phát hành, đó là VEIL Holding Limited và/hoặc các nhà đầu tư khác được quản lý bởi Dragon Capital Managament (HK) Limited.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ bãi bỏ ngành nghề kinh doanh là vận tải hàng hóa đường bộ và kinh doanh bất động sản để nới room ngoại lên 100%.

NKG cũng mới công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Cụ thể, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016; đồng thời hoàn thành được 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Báo Mới

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *