39708
  

CÔNG TY CP THAN HÀ TU - VINACOMIN

Xếp hạng VNR500: 466(B1/2020)
Mã số thuế: 5700101323
Mã chứng khoán: THT
Trụ sở chính: Tổ 6 Khu 3 - Phường Hà Tu - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Tel: 033-3835169
Fax: 033-3836120
E-mail: thanhatu@hatucoal.vn
Website: www.hatucoal.vn
Năm thành lập: 01/08/1960

Giới thiệu


Công ty than Hà Tu ( Nay là Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin) được giao tiếp quản năm 1955, được chính thức thành lập từ 01/08/1960, trở thành đơn vị thành viên Tổng Công ty than Việt Nam kể từ 06/05/1996.
 
images859907 Khai tr ng khai th c than c a C ng ty CP Than H Tu nh Ho ng Huy n C ng ty CP Than H Tu


* LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: 

- Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tiền thân là mỏ than Hà Tu, là Doanh nghiệp nhà nước, thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty than Việt Nam (nay đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) được thành lập theo quyết định số 2602/QĐ - TCCB ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, đăng ký kinh doanh số 110947 ngày 14/10/1996 của UBKH Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/10/1996. 

- Ngày 01/10/2001 Hội đồng quản trị Tổng công ty than Việt Nam ban hành quyết định số 405/QĐ-HĐQT đổi tên Mỏ than Hà Tu thành Công ty than Hà Tu. 

- Năm 2006 Công ty thực hiện cổ phần hoá và chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần than Hà Tu theo Quyết số 2062/QĐ-BCN ngày 09/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty than Hà Tu thành Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV. Công ty đã được sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101323 ngày 25 tháng 12 năm 2006 với mức vốn điều lệ 91.000.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ đồng). 

- Ngày 01 tháng 01 năm 2007 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51%. 

- Ngày 08 tháng 9 năm 2010 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. 

- Ngày 24/10/2008 Công ty chính thức được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX). 

* VỊ THẾ CÔNG TY: 

Công ty cổ phần Than Hà Tu là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tống công ty than Việt Nam (Nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) và là doanh nghiệp Nhà nước do cơ quan quản lý được Thủ Tướng Chính Phủ uỷ quyền quyết định thành lập. 

Công ty cổ phần Than Hà Tu là một đơn vị kinh tế cơ sở sản xuất hàng hoá (sản phẩm chính là than) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Thực hiện dây chuyền công nghệ khai thác lộ thiên, được tổ chức quản lý tập trung trong phạm vi khoáng sản được giao, quản lý khai thác và sử dụng các nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty giao đáp ứng sản phẩm cho nền kinh tế.

* CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ: 

- Trên cơ sở kế hoạch SXKD của từng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một Công ty có trình độ khai thác mỏ hàng đầu của Tập đoàn - Vinacomin với công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn trong khu vực. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường và phấn đấu xây dựng mỏ than Hà Tu - Vinacomin trở thành mỏ xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường để phát triển bền vững. 

- Triển khai dự án duy trì và phát triển mỏ giai đoạn sau năm 2018, tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ để khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh với sản lượng dự kiến 2,5 triệu tấn than/năm. Tăng cường triển khai các dự án phát triển và mở rộng sản xuất của Công ty trong tình hình mới

Các thành tích đã đạt được

 
* Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000.
* Đơn vị anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2003.
* 01 Anh hùng Lao động (Đ/c Trịnh Văn Nghinh) năm 1986.
* 02 Chiến sĩ thi đua toàn quốc
* 02 Huân chương lao động hạng nhất, 02 huân chương lao động hạng nhì và 07 huân chương lao động hạng ba cho tập thể CNCB Công ty.
* 04 Huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba cho tập thể CNCB Công ty.
* 12 lần nhận Cờ thưởng luân lưu của Bác Hồ.
* Giải thưởng "SAO VÀNG ĐẤT VIỆT" năm 2004.Ban lãnh đạo

Họ và tên Chức vụ
Vũ Hồng Cẩm Giám đốc điều hành

Hồ sơ tổng giám đốc

Họ và tên Vũ Hồng Cẩm
Nguyên quán Xã Ái Quốc – huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương

Kỹ sư Khai thác mỏ

Từ 01/1996-8/1997: Công nhân C.Trường xúc Vỉa 16 mỏ than Hà Tu;
+ 9/1997-4/2000: Nhân viên Phòng Kỹ thuật mỏ - Mỏ than Hà Tu;
+ 5/2000-11/2000: Phó quản đốc, Công trường Than – Mỏ than Hà Tu;
+ 12/2000-6/2001: Phó quản đốc C.Trường Vỉa Tụ - C.Ty than Hà Tu;
+ 7/2001-8/2002: Quản đốc C.Trường Xúc – C.Ty than Hà Tu;
+ 9/2002-12/2005: Quản đốc C.Trường Vỉa Trụ - C.Ty than Hà Tu;
+ 01/2006-01/2011: Trưởng phòng ĐKSX – C.Ty CP than Hà Tu;
+ 02/2011-05/2011: Trợ lý Giám đốc C.Ty CP than Hà Tu;
+ 06/2011- đến nay: Phó Giám đốc công ty CP than Hà Tu – Vinacomin.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin;

Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin

Vốn điều lệ

136.497.000.000 VNĐ

Quy mô và Hoạt động SXKD/OPERATION

Tổng tài sản(Tỷ VND)

A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)

Vốn chủ sơ hữu

E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)

R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)

Số lượng nhân viên

L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Vị thế của doanh nghiệp trong ngành

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
n = 30 m(ROA) = 92 m(ROE) = 629

TOP 5 doanh nghiệp cùng ngành - Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ

Tin tức doanh nghiệp

MSB và bước tiến số hóa

Bảo Việt Nhân Thọ - 26 năm khai mở và đồng hành cùng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Bảo Việt Nhân thọ vinh dự tiếp tục đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

PJICO tiếp tục giữ vị trí nhóm đầu trong Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2022

TPBank được vinh danh trong Top 4 ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam 2022

Omni BIDV iBank – Trải nghiệm ngân hàng số vượt trội cho khách hàng tổ chức

Gửi tin nhắn phản hồi đến doanh nghiệp

Tải file
Chọn file hoặc kéo thả file để tải file lên
0%
cho phép upload : .xlsx;.xls;.doc;.docx;.pdf;.jpg;.gif;.png