50568
  

CÔNG TY CP THAN MIỀN NAM - VINACOMIN

Company: VINACOMIN - SOUTH COAL JSC
Xếp hạng VNR500:
Mã số thuế: 0300383956
Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
Trụ sở chính: 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028-38297856
Fax: 028-39141332
E-mail: phongtchc@thanmiennam.com
Website: http://thanmiennam.com
Năm thành lập: 01/01/1975

Giới thiệu


Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin có địa chỉ trú đóng tại số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tiền thân là Công ty Chế biến và kinh doanh Than Miền Nam, được thành lập tháng 11/1975. Ngày 20/8/2004, Bộ trưởng bộ công nghiệp có Quyết định số 81/2004/QĐ-BCN, chuyển Công ty Chế biến và kinh doanh than Miền Nam thành công ty Cổ phần than Miền Nam, là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Tháng 10/2004, công ty cổ phần hóa lần đầu tiên, trong đó vốn Nhà nước (đại diện là TKV) nắm giữ 77,3% vốn điều lệ. Tháng 3/2014, TKV tiếp tục bán 43,3% cổ phần của nhà nước tại công ty, giảm tỷ lệ vốn của nhà nước còn 34%.

Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty là cung cấp các loại than đá phục vụ cho ngành sản xuất công nghiệp tại khu vực Miền Nam và Tây Nguyên, thực hiện công tác dịch vụ giao nhận than cho các khách hàng lớn của TKV, dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu…. Chất lượng sản phẩm của Công ty được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 8910-2015 do Ban kỷ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27 nhiên liệu khoán rắn biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố.

Cùng với sự hội nhập và phát triển của đất nước, công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin tiếp tục xây dựng thành doanh nghiệp vững mạnh, có cơ cấu hợp lý, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực.

Với phương châm “Tận tụy chăm sóc khách hàng” , Công ty Cổ phần Than Miền Nam-Vinacomin trong nhiều năm qua đã chứng tỏ được thương hiệu của mình tại thị trường Miền Nam.Ban lãnh đạo

Họ và tên Chức vụ
Phạm Bùi Pha Chủ tịch HĐQT
Vĩnh Như Tổng Giám đốc

Hồ sơ tổng giám đốc

Họ và tên Vĩnh Như
Nguyên quán

Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin

Vốn điều lệ

VNĐ

Quy mô và Hoạt động SXKD/OPERATION

Tổng tài sản(Tỷ VND)

A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)

Vốn chủ sở hữu

E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh thu (Tỷ VND)

R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)

Số lượng nhân viên

L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Vị thế của doanh nghiệp trong ngành

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
n = 4371 m(ROA) = 73 m(ROE) = 314

TOP 5 doanh nghiệp cùng ngành - Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ

Tin tức doanh nghiệp

Than Miền Nam nơi đất trời phương Nam

Than Miền Nam Vinacomin ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

Than miền Nam: Nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch 2016

Gửi tin nhắn phản hồi đến doanh nghiệp

Tải file
Chọn file hoặc kéo thả file để tải file lên
0%
cho phép upload : .xlsx;.xls;.doc;.docx;.pdf;.jpg;.gif;.png