V-ITASCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

30/05/2017

Người tạo 1459

Chuyên mục:

Ngày 21/4/2017 tại hội trường tầng 11 số 1 Phan Đình Giót, Phương liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, về phía Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có ông Thiều Quang Thảo Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc V-Itasco - Người đại điện phần vốn của TKV tại công ty V-Itasco, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó ban kiểm soát nội bộ TKV. Các ông bà đại diện Công ty kiểm toán, Công ty tư vấn chứng khoán, ông Đặng Hồng Hải đại diện cổ đông lớn cùng các cổ đông khác của công ty, các ông bà trong HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành cùng toàn thể các ông bà trưởng các phòng công ty V-Itasco.

Sau lễ khai mạc, đại hội đã thông qua Nội dung chương trình, Qui chế làm việc và  Danh sách Đoàn chủ tịch đại hội. Đoàn chủ tịch đại hội do đại hội biểu quyết thông qua  như sau: Ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, các ủy viên Đoàn chủ tịch đại hội gồm cácông Đỗ Đức Trịnh – UVHĐQT và bà Nguyễn Hải Phượng – UVHĐQT, Kế toán trưởng công ty V-Itasco.

Đoàn chủ tịch đại hội do ông Thiều Quang Thảo chủ tọa cùng các ủy viên đoàn đã thực hiện điều hành đại hội theo Nội dung chương trình, Qui chế làm việc đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Các nội dung chính đã được Đại hội thông qua như sau:

- Thông qua hoạt động của HĐQT công ty.

- Thông qua báo cáo tài chính 2016.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 2016.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

- Thông qua chi trả thù lao HĐQT,BKS công ty năm 2016 và KH chi trả thù lao HĐQT,BKS công ty năm 2017.

- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty.

- Thông qua việc 03 ông trong HĐQT và BKS thôi tham gia và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, bầu Trưởng ban kiểm soát công ty giai đoạn 2017-2020.

V-ITASCO

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *