TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thanh Hóa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thanh Hóa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 34 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
2 328 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
3 454 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ
4 470 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN TRUNG
CEO: Nguyễn Hữu Vinh MST: 2800976203 Ngành nghề: Xây dựng
5 477 CÔNG TY CP CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG