TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 56 CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
2 67 CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD
3 84 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
4 87 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIDO
5 128 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
6 183 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
7 298 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN
8 319 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
9 433 CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ
10 435 CÔNG TY TNHH LONG HẢI