TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thông )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thông )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 192 CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
2 406 CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH