TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 123 CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH THÁI NGUYÊN
CEO: Nguyễn Văn Tốt MST: 4600201989 Ngành nghề: Bán lẻ khác
2 363 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN
CEO: Nguyễn Thanh Nga MST: 0101188943 Ngành nghề: Bán lẻ khác