TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ vàng, bạc và kim loại quý khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ vàng, bạc và kim loại quý khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 5 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
2 16 CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
3 450 CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
4 475 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI