TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ vàng, bạc và kim loại quý khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ vàng, bạc và kim loại quý khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 3 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
2 34 CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
3 181 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ