TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bảo hiểm )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bảo hiểm )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 62 CÔNG TY CP PVI
CEO: Nguyễn Xuân Hòa MST: 0100151161 Ngành nghề: Bảo hiểm
2 72 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI
CEO: Phạm Anh Đức MST: 0105402531 Ngành nghề: Bảo hiểm
3 181 TỔNG CÔNG TY CP BẢO MINH
CEO: Vũ Anh Tuấn MST: 0300446973 Ngành nghề: Bảo hiểm
4 251 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Trưởng MST: 0103085460 Ngành nghề: Bảo hiểm
5 254 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CEO: Ông Uông Đông Hưng- chủ tịch MST: 0102385623 Ngành nghề: Bảo hiểm
6 268 TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
CEO: Mai Xuân Dũng MST: 0100110447 Ngành nghề: Bảo hiểm
7 364 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
CEO: Trần Trọng Dũng MST: 0102737963 Ngành nghề: Bảo hiểm
8 433 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BẢO LONG
CEO: Phan Quốc Dũng MST: 0301458065 Ngành nghề: Bảo hiểm