TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bảo hiểm )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bảo hiểm )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 63 CÔNG TY CP PVI
CEO: Bùi Vạn Thuận MST: 0100151161 Ngành nghề: Bảo hiểm
2 71 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI
CEO: Phạm Anh Đức MST: 0105402531 Ngành nghề: Bảo hiểm
3 133 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
CEO: Bùi Xuân Thu MST: 0100774631 Ngành nghề: Bảo hiểm
4 167 TỔNG CÔNG TY CP BẢO MINH
CEO: Lê Văn Thành MST: 0300446973 Ngành nghề: Bảo hiểm
5 258 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CEO: Ông Uông Đông Hưng- chủ tịch MST: 0102385623 Ngành nghề: Bảo hiểm
6 283 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Trưởng MST: 0103085460 Ngành nghề: Bảo hiểm
7 337 CÔNG TY CP BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG
CEO: Đặng Diệp Đại Khoa MST: 0303099446 Ngành nghề: Bảo hiểm
8 383 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
CEO: Trần Trọng Dũng MST: 0102737963 Ngành nghề: Bảo hiểm
9 387 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BẢO LONG
CEO: Phan Quốc Dũng MST: 0301458065 Ngành nghề: Bảo hiểm