TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bưu chính, chuyển phát )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bưu chính, chuyển phát )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 468 CÔNG TY CP HỢP NHẤT QUỐC TẾ
CEO: Bùi Đức Ngoãn MST: 0305141894 Ngành nghề: Bưu chính, chuyển phát