TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bưu chính, chuyển phát )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bưu chính, chuyển phát )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 201 CÔNG TY CP DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH
CEO: Lương Duy Hoài MST: 0311907295 Ngành nghề: Bưu chính, chuyển phát
2 416 CÔNG TY CP HỢP NHẤT QUỐC TẾ
CEO: Bùi Đức Ngoãn MST: 0305141894 Ngành nghề: Bưu chính, chuyển phát
3 465 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI
CEO: Nguyễn Đức Thế MST: 0101344790 Ngành nghề: Bưu chính, chuyển phát