TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Chăn nuôi )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Chăn nuôi )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 226 CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM
CEO: Trịnh Phương Nam MST: 5000268824 Ngành nghề: Chăn nuôi