TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 146 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
CEO: Nguyễn Hồng Nam MST: 0301955155 Ngành nghề: Chứng khoán
2 168 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
CEO: Nguyễn Lâm Dũng MST: 0104979904 Ngành nghề: Chứng khoán
3 204 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CEO: Nguyễn Thị Thu Hiền MST: 0102935813 Ngành nghề: Chứng khoán
4 288 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Chứng khoán
5 300 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CEO: Nguyễn Vũ Long MST: 0102065366 Ngành nghề: Chứng khoán
6 333 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Vũ Đức Tiến MST: 0102524651 Ngành nghề: Chứng khoán
7 348 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Chứng khoán
8 375 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
CEO: Nguyễn Tiến Thành MST: 0102117529 Ngành nghề: Chứng khoán
9 435 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Trần Hải Hà MST: 0106393583 Ngành nghề: Chứng khoán