TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 165 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
CEO: Nguyễn Duy Hưng MST: 0301955155 Ngành nghề: Chứng khoán
2 266 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Chứng khoán
3 310 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CEO: Nguyễn Thị Thu Hiền MST: 0102935813 Ngành nghề: Chứng khoán
4 312 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Chứng khoán
5 342 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CEO: Nguyễn Hoàng Giang MST: 0102065366 Ngành nghề: Chứng khoán
6 388 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Vũ Đức Tiến MST: 0102524651 Ngành nghề: Chứng khoán
7 423 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Trần Hải Hà MST: 0106393583 Ngành nghề: Chứng khoán