TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 77 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
CEO: Nguyễn Lâm Dũng MST: 0104979904 Ngành nghề: Chứng khoán
2 94 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
CEO: Nguyễn Hồng Nam MST: 0301955155 Ngành nghề: Chứng khoán
3 124 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CEO: Nguyễn Vũ Long MST: 0102065366 Ngành nghề: Chứng khoán
4 153 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CEO: Nguyễn Thị Thu Hiền MST: 0102935813 Ngành nghề: Chứng khoán
5 171 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Chứng khoán
6 196 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIETCAP
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Chứng khoán
7 307 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Phan Phương Anh MST: 0106393583 Ngành nghề: Chứng khoán
8 467 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CEO: Lê Mạnh Cường MST: 0102111132 Ngành nghề: Chứng khoán