TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 82 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
CEO: Nguyễn Lâm Dũng MST: 0104979904 Ngành nghề: Chứng khoán
2 113 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CEO: Nguyễn Vũ Long MST: 0102065366 Ngành nghề: Chứng khoán
3 119 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
CEO: Nguyễn Hồng Nam MST: 0301955155 Ngành nghề: Chứng khoán
4 148 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CEO: Nguyễn Thị Thu Hiền MST: 0102935813 Ngành nghề: Chứng khoán
5 190 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Chứng khoán
6 227 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIETCAP
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Chứng khoán
7 246 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
CEO: Pank Won Sang MST: 0305066125 Ngành nghề: Chứng khoán
8 271 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
CEO: Diệp Trí Minh MST: 0304814339 Ngành nghề: Chứng khoán
9 334 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Phan Phương Anh MST: 0106393583 Ngành nghề: Chứng khoán
10 377 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Vũ Đức Tiến MST: 0102524651 Ngành nghề: Chứng khoán
11 393 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
CEO: Trịnh Thanh Cần MST: 0302030508 Ngành nghề: Chứng khoán
12 420 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CEO: Lê Mạnh Cường MST: 0102111132 Ngành nghề: Chứng khoán
13 449 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
CEO: Jeon Mun Cheol MST: 3500881545 Ngành nghề: Chứng khoán