TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 9 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASAN
CEO: Nguyễn Đăng Quang MST: 0303576603 Ngành nghề: Dịch vụ khác
2 48 CÔNG TY CP MASAN MEATLIFE
CEO: Phạm Trung Lâm MST: 0311224517 Ngành nghề: Dịch vụ khác
3 98 CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN MA SAN
CEO: Craig Bradshaw MST: 0309966889 Ngành nghề: Dịch vụ khác
4 110 CÔNG TY CP TIẾN BỘ QUỐC TẾ
CEO: Nguyễn Thị Thanh Nhàn MST: 0101820129 Ngành nghề: Dịch vụ khác
5 216 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG
CEO: Trịnh Tiến Dũng MST: 0301932246 Ngành nghề: Dịch vụ khác
6 303 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NOVA RIVERSIDE
CEO: Lương Thái Bảo MST: 0313216078 Ngành nghề: Dịch vụ khác
7 380 Công Ty CP Bamboo Capital
CEO: Nguyễn Thế Tài MST: 0311315789 Ngành nghề: Dịch vụ khác
8 385 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
CEO: Dương Hùng Văn MST: 3500818790 Ngành nghề: Dịch vụ khác
9 392 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TÀI SẢN VIỆT NAM
CEO: Trần Tùng Linh MST: 0106877873 Ngành nghề: Dịch vụ khác
10 403 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
CEO: Vũ Hiền MST: 0100779693 Ngành nghề: Dịch vụ khác
11 419 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
CEO: Vũ Cẩm La Hương MST: 0105824156 Ngành nghề: Dịch vụ khác
12 484 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
CEO: Trần Thọ Thắng MST: 1700113586 Ngành nghề: Dịch vụ khác