TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASAN
CEO: Danny Lê MST: 0303576603 Ngành nghề: Dịch vụ khác
2 48 CÔNG TY CP MASAN HIGH-TECH MATERIALS
CEO: Craig Richard Bradshaw MST: 0309966889 Ngành nghề: Dịch vụ khác
3 157 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
CEO: Nguyễn Thế Tài MST: 0311315789 Ngành nghề: Dịch vụ khác
4 320 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
CEO: Dương Hùng Văn MST: 3500818790 Ngành nghề: Dịch vụ khác
5 328 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG
CEO: Trịnh Tiến Dũng MST: 0301932246 Ngành nghề: Dịch vụ khác
6 437 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
CEO: Phạm Thị Như Phượng MST: 1700113586 Ngành nghề: Dịch vụ khác
7 445 CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
CEO: Phạm Văn Thinh MST: 0100112500 Ngành nghề: Dịch vụ khác
8 469 CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
CEO: Đặng Công Ngôn MST: 0302887211 Ngành nghề: Dịch vụ khác