TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 5 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASAN
CEO: Danny Lê MST: 0303576603 Ngành nghề: Dịch vụ khác
2 32 CÔNG TY CP MASAN MEATLIFE
CEO: Phạm Trung Lâm MST: 0311224517 Ngành nghề: Dịch vụ khác
3 69 CÔNG TY CP MASAN HIGH-TECH MATERIALS
CEO: Craig Richard Bradshaw MST: 0309966889 Ngành nghề: Dịch vụ khác
4 136 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG
CEO: Trịnh Tiến Dũng MST: 0301932246 Ngành nghề: Dịch vụ khác
5 197 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
CEO: Dương Hùng Văn MST: 3500818790 Ngành nghề: Dịch vụ khác
6 249 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
CEO: Nguyễn Thế Tài MST: 0311315789 Ngành nghề: Dịch vụ khác
7 308 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
CEO: Vũ Cẩm La Hương MST: 0105824156 Ngành nghề: Dịch vụ khác
8 434 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
CEO: Phạm Thị Như Phượng MST: 1700113586 Ngành nghề: Dịch vụ khác
9 456 CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
CEO: Phạm Văn Thinh MST: 0100112500 Ngành nghề: Dịch vụ khác