TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ tài chính khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ tài chính khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 42 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC
CEO: Kalidas Ghose MST: 0102180545 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
2 44 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
CEO: Đinh Xuân Cường MST: 0801210129 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
3 50 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T
CEO: Mai Xuân Sơn MST: 0100233223 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
4 356 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
CEO: Nguyễn Quốc Việt MST: 0315205307 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
5 366 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T
CEO: Nguyễn Thị Minh Nguyệt MST: 0102182140 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
6 378 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
CEO: Hồ Minh Tâm MST: 0102766770 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác