TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ tài chính khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ tài chính khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 33 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CEO: Kalidas Ghose MST: 0102180545 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác