TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ vui chơi, giải trí )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ vui chơi, giải trí )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 102 CÔNG TY CP VNG
CEO: Lê Hồng Minh MST: 0303490096 Ngành nghề: Dịch vụ vui chơi, giải trí