TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Du lịch )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Du lịch )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 95 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL
CEO: Nguyễn Quốc Kỳ MST: 0300465937 Ngành nghề: Du lịch
2 258 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SÁU PHONG
CEO: Đậu Thị Quý MST: 0305363329 Ngành nghề: Du lịch
3 336 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN
CEO: Nguyễn Đoan Trang MST: 0100101298 Ngành nghề: Du lịch
4 443 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT
CEO: Hoàng Đức Huy MST: 0301069809 Ngành nghề: Du lịch
5 467 CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
CEO: Vũ Đình Quân MST: 0301171827 Ngành nghề: Du lịch