TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động công nghiệp khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động công nghiệp khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 88 CÔNG TY CP AN TIẾN INDUSTRIES
2 90 CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG
CEO: Thang Văn Hóa MST: 0301952517 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
3 164 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIM TÍN
CEO: Trịnh Hữu Kiên MST: 0303738780 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
4 175 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
CEO: Nguyễn Gia Vinh MST: 0302181666 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
5 204 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI P.P
CEO: Phan Thị Thu Hương MST: 0101437981 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
6 274 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
CEO: Trần Phương Nga MST: 0301464830 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
7 293 CÔNG TY CP KÍNH NỔI CHU LAI - CFG
CEO: Đỗ Tiến Dũng MST: 4000438263 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác