TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động khác hỗ trợ cho vận tải )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động khác hỗ trợ cho vận tải )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 207 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN
2 262 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
3 335 CÔNG TY CP VINAFREIGHT
4 351 CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
5 383 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN
6 401 CÔNG TY CP VẬN TẢI 1 TRACO
7 429 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
8 455 CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK
9 479 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI