TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nông nghiệp khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nông nghiệp khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 83 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PAN
CEO: Nguyễn Trà My MST: 0301472704 Ngành nghề: Hoạt động nông nghiệp khác
2 332 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM
CEO: Trần Kim Liên MST: 0101449271 Ngành nghề: Hoạt động nông nghiệp khác
3 363 CÔNG TY CP BA HUÂN
CEO: Phạm Thị Huân MST: 0304244470 Ngành nghề: Hoạt động nông nghiệp khác