TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động thông tin khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động thông tin khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 15 CÔNG TY CP FPT
CEO: Nguyễn Văn Khoa MST: 0101248141 Ngành nghề: Hoạt động thông tin khác
2 110 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
CEO: Nguyễn Trung Chính MST: 0100244112 Ngành nghề: Hoạt động thông tin khác
3 113 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS)
CEO: Nguyễn Hoàng Minh MST: 0104128565 Ngành nghề: Hoạt động thông tin khác
4 224 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ELITE
CEO: Trần Hoài Phương Chi MST: 0303853575 Ngành nghề: Hoạt động thông tin khác
5 468 CÔNG TY CP MISA
CEO: Đinh Thị Thúy MST: 0101243150 Ngành nghề: Hoạt động thông tin khác
6 486 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
CEO: Đinh Hà Duy Linh MST: 0301447426 Ngành nghề: Hoạt động thông tin khác