TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động xây dựng khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động xây dựng khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 119 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH
CEO: Nguyễn Thị Mai Thanh MST: 0300741143 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
2 127 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN I
CEO: Trịnh Văn Tuấn MST: 0100100745 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
3 146 CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM
CEO: Võ Tiến Đạt MST: 0104415496 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
4 199 CÔNG TY CP FECON
CEO: Nguyễn Văn Thanh MST: 0101502599 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
5 280 CÔNG TY CP NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
CEO: Trần Chiến Công MST: 3700145694 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
6 282 CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE CƠ ĐIỆN
CEO: Dương Xuân Đệ MST: 0101466566 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
7 321 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)
8 344 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CEO: Ông Lê Văn Lâm MST: 1600895650 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
9 365 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN ĐOÀN NHẤT
CEO: Nguyễn Duy Pháp MST: 0305289273 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
10 398 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
CEO: Lê Hà Giang MST: 0101184201 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác