TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động xây dựng khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động xây dựng khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 95 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PC1
CEO: Trịnh Văn Tuấn MST: 0100100745 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
2 106 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH
CEO: Huỳnh Thanh Hải MST: 0300741143 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
3 195 CÔNG TY CP DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E
CEO: Phạm Công Pháp MST: 0302660700 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
4 208 CÔNG TY CP FECON
CEO: Nguyễn Văn Thanh MST: 0101502599 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
5 214 CÔNG TY CP NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
CEO: Trần Chiến Công MST: 3700145694 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
6 263 CÔNG TY CP KỸ THUẬT SIGMA
CEO: Nguyễn Quang Ngọc MST: 0101600518 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
7 281 CÔNG TY CP HAWEE CƠ ĐIỆN
CEO: Nguyễn Thị Hải Yến MST: 0101466566 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
8 293 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CEO: Ông Lê Văn Lâm MST: 1600895650 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
9 371 CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
10 385 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN
CEO: Thạch Hoàng Ngọc MST: 0101428070 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
11 458 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN ĐOÀN NHẤT
CEO: Nguyễn Duy Pháp MST: 0305289273 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác