TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( In ấn, xuất bản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( In ấn, xuất bản )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 358 CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
CEO: Lê Duy Toàn MST: 0101508664 Ngành nghề: In ấn, xuất bản