TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại và hoạt động hỗ trợ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 37 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 115 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
3 272 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
4 320 CÔNG TY CP ỐNG THÉP THUẬN PHÁT
5 441 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN AN THÔNG