TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 36 CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
2 49 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
3 74 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG
4 221 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
5 325 CÔNG TY CP PYMEPHARCO
6 345 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)
7 439 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
8 493 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE