TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 39 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
2 52 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG
3 198 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
4 332 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ECO
5 362 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
6 403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á
7 430 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN
8 452 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
9 454 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ