TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 40 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
2 202 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
3 354 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ECO
4 382 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
5 416 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO