TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 26 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
2 104 CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
3 197 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
4 285 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
5 327 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
6 428 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
7 442 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á
8 466 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THÁI MINH
9 470 CÔNG TY CP NAM DƯỢC
10 492 CÔNG TY CP DƯỢC PHA NAM
11 496 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE