TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Lưu trú )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Lưu trú )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 313 CÔNG TY CP BÔNG SEN
CEO: Lý Chánh Đạo MST: 0303609880 Ngành nghề: Lưu trú
2 451 CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
CEO: Phan Thị Hồng Vân MST: 3500753423 Ngành nghề: Lưu trú