TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Ngân hàng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Ngân hàng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 4 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CEO: Nguyễn Đức Vinh MST: 0100233583 Ngành nghề: Ngân hàng
2 8 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
CEO: Jens Lottner MST: 0100230800 Ngành nghề: Ngân hàng
3 11 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
CEO: Nguyễn Đức Thạch Diễm MST: 0301103908 Ngành nghề: Ngân hàng
4 12 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
CEO: Từ Tiến Phát MST: 0301452948 Ngành nghề: Ngân hàng
5 14 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Ngô Thu Hà MST: 1800278630 Ngành nghề: Ngân hàng
6 15 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Phạm Quốc Thanh MST: 0300608092 Ngành nghề: Ngân hàng
7 18 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
CEO: Hàn Ngọc Vũ MST: 0100233488 Ngành nghề: Ngân hàng
8 24 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Hồ Nam Tiến MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng
9 25 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CEO: Nguyễn Hưng MST: 0102744865 Ngành nghề: Ngân hàng
10 35 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CEO: Lê Quốc Long MST: 0200253985 Ngành nghề: Ngân hàng
11 38 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Hoàng Linh MST: 0200124891 Ngành nghề: Ngân hàng
12 43 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
CEO: Nguyễn Đình Tùng MST: 0300852005 Ngành nghề: Ngân hàng
13 52 NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Quốc Hương MST: 0301179079 Ngành nghề: Ngân hàng
14 55 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
CEO: Trần Ngọc Tâm MST: 0300872315 Ngành nghề: Ngân hàng
15 68 NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
CEO: Thái Hương MST: 2900325526 Ngành nghề: Ngân hàng
16 74 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
CEO: Lê Hải MST: 0301412222 Ngành nghề: Ngân hàng
17 95 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
CEO: Bà Trần Tuấn Anh MST: 2200269805 Ngành nghề: Ngân hàng
18 123 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
CEO: Nguyễn Văn Trọng MST: 0302963695 Ngành nghề: Ngân hàng
19 128 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Trần Ngọc Minh MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng
20 131 NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
CEO: Ngô Quang Trung MST: 0301378892 Ngành nghề: Ngân hàng
21 176 NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
CEO: Cao Nam Giang MST: 0103126572 Ngành nghề: Ngân hàng
22 237 NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
CEO: Đinh Thị Huyền Thanh MST: 1400116233 Ngành nghề: Ngân hàng
23 321 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
CEO: Dương Xuân Minh MST: 0300610408 Ngành nghề: Ngân hàng