TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Quảng cáo và nghiên cứu thị trường )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Quảng cáo và nghiên cứu thị trường )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 189 CÔNG TY CP DATVIET VAC GROUP HOLDINGS
2 372 CÔNG TY CP DATVIET MEDIA
3 467 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TK - L