TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu ăn, mỡ động thực vật )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu ăn, mỡ động thực vật )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 117 CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
2 242 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
3 304 CÔNG TY CP THỰC PHẨM AN LONG
4 365 CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH
5 464 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DẦU THỰC VẬT MINH HUÊ