TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu ăn, mỡ động thực vật )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu ăn, mỡ động thực vật )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 96 CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
2 194 CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH
3 253 CÔNG TY CP THỰC PHẨM AN LONG